Omgaan met verward gedrag of met gedrag dat je niet begrijpt

Als vader van een zoon met Schizofrenie en lid van Familie Als Bondgenoot heb ik meegewerkt aan deze module met mijn ervarings verhaal en deel ik deze module op mijn website om een zo groot mogelijk publiek te bereiken om van deze module te leren hoe om te gaan met verwarde personen of personen met gedrag dat je niet begrijpt. Je bent vrij om de link naar deze pagina te delen zodat iedereen met een internet aansluiting de module kan bekijken en hopelijk er wat van kan leren.

De module kent twee versies, een versie die gebruikt zal worden in een E-Learning omgeving en de versie die op deze pagina kan worden gestart die overal gebruikt kan worden maar geen score kan geven na het voltooien van de module, denk dat het belangrijkste is dat de module zonder problemen te benaderen is dan het gebruik er van te beperken tot alleen E-Learning studenten.

Deze module is ontwikkeld door :

Over deze module

De online cursus ‘Omgaan met verward gedrag’ is het beste te vergelijken met een EHBO-cursus, maar dan voor psychische klachten. Deze online cursus biedt handvatten voor het herkennen van en handelen bij symptomen die wijzen op verward gedrag.

Voor wie ?

Ieder beroep waarbij men vaak menselijk contact heeft.

Na deze module:

weet je wat verward gedrag is;

Klik op deze link om de module op te starten : Start de module

Tip: Als je een bolletje ziet op een plaatje bij een persoon en er op klikt zie je een tekst veld verschijnen

Als er opmerkingen zijn mail me dan zodat ik die kan doorgeven aan degene die de module ontwikkeld hebben. mail : ron@rondebruin.nl

 

Hier beneden een screenshot van het menu dat je ziet als je de module opstart, er op klikken zal ook de module opstarten.